สอบโครงงานวิศวกรรม 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี เรื่อง การออกแบบและสร้างเตียงป้องกันแผลกดทับ 3 เตียง 3 ฟังก์ชั่น โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 33 คน โดยมีหัวหน้าทีม นายชัยรัตน์ ภัทรศรีสมบูรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธนิต แต่งศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นายคำรณ มะนาวหวาน แชมป์รายการ Win Win War Thailand ซีซั่น 1 บริษัท Siam Able Innovation เป็นกรรมการ นายแพทย์ทรงกิจ สุทธิกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นกรรมการ และอาจารย์วิษณุ บุญมาก เป็นกรรมการ เสร็จสิ้นการสอบเรียบร้อยรอแก้ไขเล่มปริญญานิพนธ์เพื่อจบการศึกษาต่อไป

Tanit        
ภาพหมู่การสอบโครงงาน

กรรมการสอบโครงงาน

นักศึกษา Present โครงงาน

สาธิตการใช้งานTanit

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9