ชุดที่ 3 ต่อยอดโครงงานวิศวกรรมจากรุ่นพี่ "การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติเตียงพลิกตามแนวรัศมีครึ่งวงกลมและฟังก์ชั่นอื่นๆ " เป็นโครงงานที่นำไปใช้ประโยชน์จริง ส่งมอบให้ โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงครับ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้นำไปขอจดอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยครับชุดที่ 2 ต่อยอดโครงงานวิศวกรรมจากรุ่นพี่ "การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติเตียงผู้ป่วยเอียงซ้าย - ขวา และฟังก์ชั่นอื่นๆ " เป็นโครงงานที่นำไปใช้ประโยชน์จริง ส่งมอบให้ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงครับ


ชุดที่ 1 ต่อยอดโครงงานวิศวกรรมจากรุ่นพี่ "การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติเตียงแบบเอียงซ้ายและขวาครึ่งเตียงช่วงบนและฟังก์ชันอื่นๆ" เป็นโครงงานที่นำไปใช้ประโยชน์จริง ส่งมอบให้ เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงครับ


 โครงงาน "การออกแบบและสร้างรถจักรยานยนต์ล้อเดี่ยว"


 แอปพลิเคชันบนมือถือผ่านกล้องวงจรปิดสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง


โดรนขนส่งกู้ภัย TRU - 1
 
 นายนรินทร ปรีชารัตน์ ME-4 คะแนนสะสม 3.78 ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2563 ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีของนิสิต นักศึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9