นายนรินทร ปรีชารัตน์ ME-4 คะแนนสะสม 3.78 ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2563 ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีของนิสิต นักศึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯห้องกันภัย COVID 19 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี หลังจากติดตั้งและทดสอบการใช้งานเป็นระยะเวลา 3 เดือนในมหาวิทยาลัยธนบุรี พร้อมส่งมอบและนำไปใช้งานที่ โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฏร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ต่อไป ดำเนินงานสร้างโดย ผศ.ดร.ธนิต แต่งศรี อ.ที่ปรึกษา และนายศรันย์ หงษาครประเสริฐ และคณะฯ นักศึกษา MES61 เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ดำเนินงานสร้างโดย ผศ.ดร.ธนิต แต่งศรี อ.ที่ปรึกษา และนายชัยรัตน์ ภัทรศรีสมบูรณ์ และคณะฯ นักศึกษา MES-59 เป็นตัวแทนท่าน อธิการบดี ส่งมอบเตียงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ 3 ชุด 3 ฟังก์ชั่น มอบให้โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฏร์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด และส่งต่อโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ตำบล เขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อีก 2 ชุด ลำดับต่อไปจะพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดและติดกล้องวงจรปิดดูแลผู้ป่วยได้ REAL TIME ในแอพลิเคชั่นบนมือถือต่อไป


ภาพหมู่การสอบโครงงาน

กรรมการสอบโครงงาน

นักศึกษา Present โครงงาน

สาธิตการใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำป้อนของเครื่องกำเนิดไอน้ำและระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

เครื่องผสมน้ำสบู่

ระบบนำความเย็นเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ปั๊มความร้อนสำหรับอาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนแยกกากสมุนไพร 


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9