ชุดปฏิบัติการ ROBOTINO

                                                      เรือสะเทินน้ำสะเทินบก


                                        รถเข็นคนพิการพร้อมชุดขับเครื่อนไฟฟ้าแบบถอดได้  


                                                        ชุดเก็บปลอกกระสุนปืน 


                                         นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม บริษัท ABLE INNOVATION


                                             โครงการศึกษาดูงาน บริษัทเสริมสุข จำกัด 

                                                

                                                  โครงการจิตอาสาวิศวกรรมเครื่องกล  

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9