สอบโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และวันพฤหัสที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

Tanit        
การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำป้อนของเครื่องกำเนิดไอน้ำและระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

เครื่องผสมน้ำสบู่

ระบบนำความเย็นเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ปั๊มความร้อนสำหรับอาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนแยกกากสมุนไพร 

Tanit

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9