คณาจารย์

ดร.ธนิต  แต่งศรี

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

อาจารย์วสันต์  ลีละธนาฤกษ์
รายชื่ออาจารย์ประจำ
  1. ดร.ธนิต  แต่งศรี
  2. อาจารย์วสันต์  ลีละธนาฤกษ์
  3. อาจารย์วีระยุทธ  ทองส่งแสง             
  4. อาจารย์วิบูลย์  ประทุมรัตน์                                                                        
  5. อาจารย์ธีรพงษ์  ตระกูลโชคอำนวย                           
  6. อาจารย์เมืองแก้ว  ยุตัน
  7. อาจารย์กรีฑาพล  สุลีลียุทธพล
  8. อาจารย์สุวิทย์  อมรปิติกวินสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทายลัยธนบุรี
248  ซอยเพชรเกษม  110  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  
กรุงเทพฯ  10160  โทร.02-809-0823-7  ต่อ  224   โทรสาร. 02-809-0832
http://www.thonburi-u.ac.th
     
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9