Tanit        

 ปีการศึกษา 2565 โปรเจคนักศึกษา เฉพาะที่ ผศ.ดร.ธนิต แต่งศรี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีไซโคลนแห้ง ไซโคลนน้ำ และเตาเผาควัน เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษในการคั่งเมล็ดกาแฟให้เป็นศูนย์ ขอบคุณมหาวิทยาลัยธนบุรีที่รับซื้อจากนักศึกษาในราคา 3 แสนบาท และได้รับเกียรติ์จากท่านอธิการช่วยติชมครับ
Tanit

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9