ศึกษาดูงานจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากชีวมวล ทางโรงไฟฟ้ามหาชัยกรีน เพาเวอร์

Tanit        

โครงการศึกษาดูงานวิศวกรรมเครื่องกล  โรงไฟฟ้ามหาชัย กรีน เพาเวอร์   วันที่ 10  กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นการศึกษาดูงานจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากชีวมวล ทางโรงไฟฟ้ามหาชัยกรีน เพาเวอร์ ที่ตั้งโครงการ ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TPCH ได้เริ่มมีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)


Tanit

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9