รถเข็นคนพิการพร้อมชุดขับเครื่อนไฟฟ้าแบบถอดได้

Tanit        


                                        รถเข็นคนพิการพร้อมชุดขับเครื่อนไฟฟ้าแบบถอดได้  

          รถเข็นคนพิการพร้อมชุดขับเครื่อนไฟฟ้าแบบถอดได้ นักศึกษาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลทำการออกแบบและสร้างรถเข็นคนพิการพร้อมชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบถอดได้เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการ สามารถถอดประกอบได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าและตัวรถเข็นคนพิการ การออกแบบและสร้างรถเข็นคนพิการพร้อมชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบถอดได้ออกแบบด้วยโปรแกรม Solid work โดยเลือกใช้มอเตอร์ขนาด 36 V/250 - 350 watt เป็นชุดต้นกำลัง มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ 3000 mAh - 3400 mAh แรงดันไฟฟ้า 37 V ชุดบังคับด้วยชุด Steering control สามารถควบคุมการเดินหน้าและถอยหลังได้ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรถเข็นคนพิการพร้อมชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบถอดได้ พบว่าขณะประกอบชุดขับเคลื่อนไฟฟ้ากับตัวรถเข็นคนพิการใช้เวลาเฉลี่ย 2 นาที ขึ้นอยู่กับความชำนาญของคนพิการแต่ละบุคคล ในการขับเคลื่อนทางตรงบนถนนผิวเรียบสามารถทำความเร็วเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 18.62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางที่วิ่งได้ 35.4 กิโลเมตรหรือ ใช้เวลา 1.45 ชั่วโมง และเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ต่อการใช้งานอยู่ที่ 6 ชั่วโมง และ สามารถขึ้นทางลาดชันสูงสุดประมาณ 25 องศา
Tanit

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9