ชุดปฏิบัติการ ROBOTINO เป็นแพลตฟอร์มหุ่นยนต์

Tanit        

ชุดปฏิบัติการ ROBOTINO เป็นแพลตฟอร์มหุ่นยนต์
สำหรับการวิจัยและการฝึกอบรมด้วยการเคลื่อนที่ด้วยล้อ Omni เซ็นเซอร์ อินเทอร์เฟซและแอปพลิเคชันส่วนขยายเฉพาะของ Robotino® การติดตั้งสำหรับการใช้งานทั่วไป ภาษาและการเขียนโปรแกรมได้หลายแอปพลิเคชัน ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดซื้อมาเพื่อการเรียนการสอนในวิชาโครงงานวิศวกรรม
                                                       
Tanit

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9