โครงงานนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

boonjira        

โครงงานนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  รถเข็นคนพิการพร้อมชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบถอดได้ และ ขึ้นทางชันได้  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธนิต แต่งศรี สามารถดูวิดีโอได้ที่
https://www.facebook.com/ponjaroen/videos/2374382685916954/
https://www.facebook.com/ponjaroen/videos/2374385585916664/boonjira

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9