ห้องปฏิบัติการ

โพสต์16 พ.ย. 2554 19:58โดยwasan lee   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2557 19:32 โดย บัณทิต อินทรีย์มีศักดิ์ ]

 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2  (A204)


อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการทดลองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2


Shell  and tube heat exchanger


Concentric tube heat exchanger


Cooling  tower


Mini series and parallel pump


Refrigeration  training unit


Heat Conduction

                                                ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  (A103)
อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการทดสอบปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1

Slipping  Friction test


Thermal  expansion apparatusPendulum impact tester

Torsion  and deflection

Center of pressure

Static  and dynamic  balancing


Pelton  turbine

Loss in pipe


Recirculating air conditioning unit


Fluid flow


Water jet impact


Dead weight


Temperature  measurement

   Francis Turbine
Comments