ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธนบุรี

248  ซอยเพชรเกษม  110  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  

กรุงเทพฯ  10160  โทร.02-809-0823-7  ต่อ  224   โทรสาร. 02-809-0832

http://www.thonburi-u.ac.th
Comments